The Project Gutenberg eBook of Door Duisternis Tot Licht, by Raden Adjeng Kartini. christelijke louboutin zwarte pompen

DOOR DUISTERNIS TOT LICHT.

GEDACHTEN

OVER EN VOOR

HET JAVAANSCHE VOLK

VAN WIJLEN

RADEN ADJENG KARTINI.

Door nacht tot licht.
Door storm tot rust.
Door strijd tot eer.
Door leed tot lust.

1912 N.V. ELECTRISCHE DRUKKERIJ "LUCTOR ET EMERGO" 'S-GRAVENHAGE.

INHOUD.

Inleiding
Voorwoord bij den tweeden druk
Voorwoord bij den derden druk
Brieven van 1899
Brieven van 1900
Brieven van 1901
Brieven van 1902
Brieven van 1903
Brieven van 1904
Gedachten ontleend aan niet openbaar gemaakte brieven
Aan onze vrienden (gedicht)
Nota over het onderwijs
Register
Lijs jgjcpwss. faux Christian Louboutint van brieven

De Romeinsche cijfers achter de dagteekening der brieven duiden aan de personen tot wie zij gericht zijn.

I. Mejuffrouw E.H. Zeehandelaar, thans Mevrouw Hartshalt.
II. Mevrouw M.C.E. Ovink—Soer.
III. De Heer en Mevrouw Prof. Dr. G. K. Anton te Jena.[1]
IV. De Heer Dr. N. Adriani.
V. Mevrouw H.G. de Booij—Boissevain.
VI. De Heer H.H. van Kol.
VII. Mevrouw N. van Kol.
VIII. Mevrouw R.M. Abendanon—Mandri.
IX. De Heer Mr. J.H. Abendanon.
X. De Heer E.C. Abendanon.

[1] De heer Anton, hoogleeraar te Jena, en Mevrouw Anton, eene Nederlandsche dame, bezochten bij eene reis over Java ook Japara.

[Pg i]

INLEIDING.

Op 8 Augustus 1900 kwam ik op eene dienstreis als hoofd van het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, te Japara, vergezeld van mijne echtgenoote. Mijn doel was met den toenmaligen Regent van Japara, wijlen Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, en zijne Raden Ajoe en dochters te overleggen, op welke wijze het best te voorzien zou zijn in de geestelijke ontwikkeling van de Javaansche meisjes der hoogere en lagere klassen, en wat overigens te doen ware in haar belang.

Die dag zal altijd blijven een der merkwaardigste van ons leven.

Was het hoogst aangenaam kennis te maken met den Regent en zijne Raden Ajoe, de ontmoeting met de dochters van dit vriendelijke echtpaar, gaf ons een blijde verrassing. Dit geldt vooral van het oudste drietal, als een "klaverblaadje" nauw aaneengesloten. De jongere dochters waren destijds nog kinderen.

Ongeveer een maand later kwam de Regent met de Raden Ajoe en het lieve drietal te Batavia enkele dagen bij ons doorbrengen. We leerden elkander nog beter begrijpen en waardeeren, en een getrouwe briefwisseling, vooral met de oudste van de drie meisjes, was het gevolg.

Meer en meer troffen ons de brieven van Raden Adjeng Kartini door de buitengewone diepte van denken en gevoelen, door den krachtigen wil om vooruit te streven tot heil van het Javaansche volk, de Javaansche vrouw in het bijzonder.

Tevens werden we ons echter bewust van de groote zedelijke verantwoordelijkheid bij het beantwoorden van die brieven.

Het is gemakkelijk mede te dweepen met hen, die grootsche denkbeelden koesteren. Waar echter de verwezenlijking daarvan gepaard gaat met schier onoverkomelijke maatschappelijke moeilijkheden, is het plicht zich eenigermate in te toomen. De gevolgen [Pg ii] van het tegen den stroom opvaren zijn niet altijd te voorzien. En doen zij zich op smartelijke wijze gevoelen, dan is men niet altijd in staat hulp te verleenen.

Deze overweging deed ons menigmaal een gedwongen voorzichtigheid in acht nemen, waar we veel liever medegejubeld zouden hebben in het bewonderenswaardig enthousiasme van de schrijfster en hare zusters.

R.A. Kartini zelve gevoelde tegenover hare zusters de verantwoordelijkheid om dezen tot medewerksters aan te nemen. Zij vroeg zich af, of zij kalm mocht aanzijn en rustig toelaten, dat de zusjes met haar medegingen? "Ik weet, de weg dien ik wensch op te gaan, is moeilijk, vol doornen en distelen, kuilen; hij is steenachtig, hobbelig, glibberig, hij is ... ongebaand." Maar de zusjes stelden haar gerust met de woorden: "Noch gij, noch iemand anders kan ons denkbeelden ingeven, met vrucht in ons hoofd en hart zaaien, zoo niet wij zelf daartoe reeds aanleg hadden. Wij gaan samen den hemel in of de hel."

Wat R.A. Kartini wilde, was het verkrijgen van meer kennis, om, daarmede toegerust, beter berekend te zijn voor de taak, die zij zich voorgeschreven had: ontwikkeling van geest en gemoed der Javaansche vrouw om haar geschikt te maken voor de opvoeding van hare kinderen. Maar daarnaast ook: vrijmaking van het Javaansche meisje ten opzichte van den huwelijksdwang, en in verband hiermede het zich vrij bewegen in de maatschappij.

Zij wilde hierdoor bereiken, dat de vrouwen, meer dan nu het geval is, de waardige gezellinnen zouden zijn van de steeds meer in ontwikkeling vooruitgaande mannen.

Intusschen, hoe krachtig zij ook den innerlijken drang gevoelde, zij wilde haren geliefden vader geen verdriet doen.

Treffend is dan ook de beschrijving der verhouding tusschen vader en dochter, die slechts op
ルブタン
christian louboutin kiilat
Christian Louboutin
lascaine christian louboutin
chicago di louboutin

Vandaag de dag

Verhalen Feesten Vandaag de dag
1891
De eerste vrouw in een mannenwereld?
VANDAAG
DE DAG
5
november

Op 5 november 1891 wordt de Pools / Franse natuurkundige Marie Curie aangesteld als docent fysica aan de Sorbonne, de eerste vrouw die deze positie bekleedt. Madame Curie zal in nog meer zaken de eerste zijn. Samen met haar echtgenoot is zij de eerste vrouw die de Nobelprijs ontvangt in de natuurkunde, in 1903, "als erkenning voor de buitengewone diensten die zij hebben bewezen door hun gezamenlijke onderzoek naar de stralingsverschijnselen ontdekt door professor Henri Becquerel". Acht jaar later krijgt Marie opnieuw een Nobelprijs, deze keer voor de scheikunde, wegens de ontdekking van de elementen radium en polonium. Zij is de eerste persoon die twee maal deze eer mag genieten.
5 november geboren
1913
1946
1960


1965Famke Janssen
Nederlands filmactrice.
1963Tatum O'Neal
Amerikaans filmactrice.
1960René Froger
Nederlands zanger.
1959Bryan Adams
Canadeees popzanger.
1947Peter Noone
Brits popzanger. (Herman's Hermits).
1946Herman Brood
Nederlands rockmuzikant, (levens)kunstenaar, en de Hollandse belichaming van sex, drugs en rock 'n roll.
1946Gram Parsons
Amerikaans rockzanger, grondlegger van de country-rock.(The Byrds en The Flying Burrito Brothers).
1941Art Garfunkel
Amerikaans zanger.
1931Ike Turner
Amerikaans gitarist/producer/componist.
1931Charles Taylor
Canadees filosoof.
1913Vivien Leigh
Brits actrice.(Scarlett O'Hara in "Gone with the Wind").
5 november in de geschiedenis
1688
1987
1605
2006


200726 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en 77 anderen moeten een deel van de nacht in quarantaine verblijven nadat zij in een dierenwinkel in Hoogeveen mysterieuze ziekteverschijnselen kregen.
2006De voormalige Iraakse president Saddam Hoessein wordt veroordeeld tot dood door ophanging wegens misdaden tegen de menselijkheid.
1987Prinses Juliana opent de weg over de Oosterscheldedam.
1920Officiële ingebruikname van gemaal De Waterwolf bij Oldehove, provincie Groningen door koningin Wilhelmina. Het is het eerste elektrisch aangedreven gemaal van Nederland. Anno 2006 is het gemaal nog steeds in werking maar worden de pompen aangedreven door dieselmotoren.
1891Marie Curie wordt aangesteld als docente fysica aan de Sorbonne, de eerste vrouw die deze positie bekleedt.
1688Stadhouder Willem III landt in het Engelse Brixham, waarmee de 'Glorious Revolution' begint en Willem koning van Engeland wordt.
1605Het Buskruit-complot. Katholieken proberen het Engelse parlementsgebouw op te blazen. Het complot wordt ontdekt en de leider Guy Fawkes wordt 3 maanden later opgehangen.

5 november overleden
1982
1977
2004
1804


2006Bülent Eçevit
Mustafa Bülent Eçevit. Turks politicus van de links-nationalistische DSP (afsplitsing van de Republikeinse Volkpartij). Meerdere malen gedurende korte tijd premier van Turkije.
2004Donald Jones
Amerikaans/Nederlands acteur en zanger, werd bekend als de eerste Nederlandse zwarte ster.
1992Jan Hendrik Oort
Nederlands sterrenkundige, ontdekker van de Oortwolk, een immense hoeveelheid komeetkernen die de hele ruimte omheen ons zonnestelsel bevolkt.
1992Arpad Emrick Elo
Hongaars natuurkundige en schaker. Hij ontwikkelde een systeem om schaakspelers in te kunnen delen naar speelsterkte, de Elo-rating.
1989Vladamir Horowitz
Amerikaans (Russisch) klassiek pianist.
1982Jacques Tati
Frans acteur/komiek (Monsieur Hulot) en filmregiseur.
1977René Goscinny
Frans tekstschrijver van strips (Asterix).
1914August Weismann
Duits bioloog, een van de grondleggers van de erfelijkheidsleer.
1879James Maxwell
Schots wis- en natuurkundige.
1804Betje Wolff
Elizabeth Wolff-Bekker. Nederlands schrijfster en vrijdenkster. Na de dood van haar echtgenoot, ging Wolff samenwerken en samenwonen met Aagje Deken.
5 november feestdagen
Guy Fawkes Night - Verenigd Koninkrijk
Wintertijd - Verenigde Staten
Conmemoración Patriótica en la Ciudad de Colón - Panama
Werelddag voor Bewustwording rond Tsunami's - Verenigde Naties


France
, € EUR
English
Contact us 24/7: 0805 10 99 17
Shop for him

Christian Louboutin

Christian Louboutin’s collections are a perfect marriage of Parisian glamour and Italian craftsmanship. The story of the signature rouge reflects the designer’s flamboyant and creative personality – when working in his studio in the ‘90s, he grabbed a bottle of red nail polish from his assistant Sarah and painted a shoe’s sole. Don’t miss our edit of the iconic ‘So Kate’ and ‘Pigalle’ pumps.

Outfit View Product View

Christian Louboutin

277 Results

X

SORRY


No results matching your criteria.
OK
Christian Louboutin Panettone spiked glittered metallic leather continental wallet
Christian Louboutin Panettone spiked glittered metallic leather wallet
Christian Louboutin Konstantina pompom-embellished leather point-toe flats
Christian Louboutin
Panettone spiked glittered metallic leather continental wallet
€575
Christian Louboutin
Panettone spiked glittered metallic leather wallet
€255
Christian Louboutin
Konstantina pompom-embellished leather point-toe flats
€595
Christian Louboutin Tsarou pompom-embellished printed suede pumps
Christian Louboutin Tsarou 100 pompom-embellished suede pumps
Christian Louboutin Iriza 70 patent-leather pumps
Christian Louboutin
Tsarou pompom-embellished printed suede pumps
€745
Christian Louboutin
Tsarou 100 pompom-embellished suede pumps
€745
Christian Louboutin
Iriza 70 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin Fliketta 85 textured-lamé pumps
Christian Louboutin + Roland Mouret Ramour 100 suede and metallic textured-leather pumps
Christian Louboutin Douce du Desert 100 crepe de chine pumps
Christian Louboutin
Fliketta 85 textured-lamé pumps
€645
Christian Louboutin
+ Roland Mouret Ramour 100 suede and metallic textured-leather pumps
€795
Christian Louboutin
Douce du Desert 100 crepe de chine pumps
€695
Christian Louboutin Iriza 100 patent-leather pumps
Christian Louboutin Octavian 35 studded fringed patent-leather mules
Christian Louboutin Yasiling 70 bow-embellished leather slingback pumps
Christian Louboutin
Iriza 100 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin
Octavian 35 studded fringed patent-leather mules
€695
Christian Louboutin
Yasiling 70 bow-embellished leather slingback pumps
€675
Christian Louboutin Pigalle 100 printed patent-leather pumps
Christian Louboutin Spikyshell 100 embellished leather pumps
Christian Louboutin Panettone spiked textured-leather wallet
Christian Louboutin
Pigalle 100 printed patent-leather pumps
€560
Christian Louboutin
Spikyshell 100 embellished leather pumps
€695
Christian Louboutin
Panettone spiked textured-leather wallet
€525
Christian Louboutin Rex 100 embellished velvet Mary Jane pumps
Christian Louboutin Perou Corazon appliquéd velvet loafers
Christian Louboutin Cadrilla Corazon 100 appliquéd velvet pumps
Christian Louboutin
Rex 100 embellished velvet Mary Jane pumps
€1,195
Christian Louboutin
Perou Corazon appliquéd velvet loafers
€795
Christian Louboutin
Cadrilla Corazon 100 appliquéd velvet pumps
€695
Christian Louboutin Maripopump 100 appliquéd patent-leather pumps
Christian Louboutin Galobella 100 embellished suede ankle boots
Christian Louboutin Pigalle Follies 100 patent-leather pumps
Christian Louboutin
Maripopump 100 appliquéd patent-leather pumps
€645
Christian Louboutin
Galobella 100 embellished suede ankle boots
€895
Christian Louboutin
Pigalle Follies 100 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin Pigalle Follies 85 patent-leather pumps
Christian Louboutin So Kate 120 suede pumps
Christian Louboutin Panettone embellished patent-leather continental wallet
Christian Louboutin
Pigalle Follies 85 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin
So Kate 120 suede pumps
€545
Christian Louboutin
Panettone embellished patent-leather continental wallet
€575
Christian Louboutin Paloma nano embellished calf hair and leather tote
Christian Louboutin Pigalle Follies 100 bouclé-tweed pumps
Christian Louboutin Pigalle Follies 100 sequined canvas pumps
Christian Louboutin
Paloma nano embellished calf hair and leather tote
€1,050
Christian Louboutin
Pigalle Follies 100 bouclé-tweed pumps
€560
Christian Louboutin
Pigalle Follies 100 sequined canvas pumps
€560
Christian Louboutin Moulamax 100 sequined leather ankle boots
Christian Louboutin Pigalle Follies 100 patent-leather pumps
Christian Louboutin So Kate 120 patent-leather pumps
Christian Louboutin
Moulamax 100 sequined leather ankle boots
€775
Christian Louboutin
Pigalle Follies 100 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin
So Kate 120 patent-leather pumps
€545
Christian Louboutin Eloise suede-paneled textured-leather shoulder bag
Christian Louboutin Miss Ellen 100 suede pumps
Christian Louboutin Classe 100 stretch-velvet over-the-knee boots
Christian Louboutin
Eloise suede-paneled textured-leather shoulder bag
€1,950
Christian Louboutin
Miss Ellen 100 suede pumps
€645
Christian Louboutin
Classe 100 stretch-velvet over-the-knee boots
€1,295
Christian Louboutin Gena 85 suede ankle boots
Christian Louboutin Paloma nano textured and patent-leather tote
Christian Louboutin Paloma medium spiked textured and patent-leather tote
Christian Louboutin
Gena 85 suede ankle boots
€745
Christian Louboutin
Paloma nano textured and patent-leather tote
€990
Christian Louboutin
Paloma medium spiked textured and patent-leather tote
€1,850
Christian Louboutin Paloma small studded textured-leather tote
Christian Louboutin Eloise small embroidered textured-leather tote
Christian Louboutin Paloma medium leather, watersnake and calf hair tote
Christian Louboutin
Paloma small studded textured-leather tote
€1,590
Christian Louboutin
Eloise small embroidered textured-leather tote
€1,850
Christian Louboutin
Paloma medium leather, watersnake and calf hair tote
€1,990
Christian Louboutin Moulamax 85 floral-print velvet ankle boots
Christian Louboutin Fliketta 100 patent-leather pumps
Christian Louboutin Cabata two-tone leather tote
Christian Louboutin
Moulamax 85 floral-print velvet ankle boots
€775
Christian Louboutin
Fliketta 100 patent-leather pumps
€645
Christian Louboutin
Cabata two-tone leather tote
€1,090
Christian Louboutin Cabata studded textured-leather tote
Christian Louboutin Protorlato 110 suede platform ankle boots
Christian Louboutin So Kate 120 metallic canvas pumps
Christian Louboutin
Cabata studded textured-leather tote
€1,090
Christian Louboutin
Protorlato 110 suede platform ankle boots
€895
Christian Louboutin
So Kate 120 metallic canvas pumps
€560
Christian Louboutin Mad leather ankle boots
Christian Louboutin Pigalle Follies 100 velvet pumps
Christian Louboutin Iriza 100 croc-effect velvet pumps
Christian Louboutin
Mad leather ankle boots
€1,195
Christian Louboutin
Pigalle Follies 100 velvet pumps
€560
Christian Louboutin
Iriza 100 croc-effect velvet pumps
€560
Christian Louboutin Kloster shearling-lined leather boots
Christian Louboutin Bag Bootie 100 patent-leather boots
Christian Louboutin Vero Dodat metallic snake-effect leather clutch
Christian Louboutin
Kloster shearling-lined leather boots
€1,095
Christian Louboutin
Bag Bootie 100 patent-leather boots
€895
Christian Louboutin
Vero Dodat metallic snake-effect leather clutch
€950
Christian Louboutin Macaron embellished metallic cracked-leather wallet
Christian Louboutin Iriza 100 leopard-print pony hair pumps
Christian Louboutin Escarpic 100 spiked suede pumps
Christian Louboutin
Macaron embellished metallic cracked-leather wallet
€385
Christian Louboutin
Iriza 100 leopard-print pony hair pumps
€625
Christian Louboutin
Escarpic 100 spiked suede pumps
€895
Christian Louboutin Adox 85 leather ankle boots
Christian Louboutin Kristofa 100 bow-embellished suede ankle boots
Christian Louboutin Toubootfrou 100 chiffon and leather ankle boots
Christian Louboutin
Adox 85 leather ankle boots
€795
Christian Louboutin
Kristofa 100 bow-embellished suede ankle boots
€995
Christian Louboutin
Toubootfrou 100 chiffon and leather ankle boots
€1,595
Christian Louboutin Acide Lace 100 flocked tulle pumps
Christian Louboutin Christeriva 100 bow-embellished grosgrain and suede sandals
Christian Louboutin Booton 85 leather-trimmed leopard-print calf hair ankle boots
Christian Louboutin
Acide Lace 100 flocked tulle pumps
€825
Christian Louboutin
Christeriva 100 bow-embellished grosgrain and suede sandals
€695
Christian Louboutin
Booton 85 leather-trimmed leopard-print calf hair ankle boots
€1,045
Back to top